Flere har allerede omtalt dødtallene på norske veger i fjor, som opplevde en markant økning i forhold til året før. 190 personer mistet livet, 45 flere enn i 2012.

Mer enn en dobling

I Midt-Norge var utviklingen enda verre. Der gikk man fra 14 omkomne i 2012 til over dobbelt så mange - 33 personer i fjor.

– Vi har ingen klar formening om hvorfor. Fagfolk snakker om naturlige statistiske variasjoner, men det er ikke godt nok. Den dramatiske utviklingen må stoppes, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flere myke trafikanter

Også Verdal ble rammet av dødsulykker i trafikken i fjor. I de tre midtnorske fylkene fordelte ulykkene seg slik:

12 utforkjøringsulykker med 14 drepte

10 møteulykker med 11 drepte

5 fotgjengerulykker med 5 drepte

2 sykkelulykker med 2 drepte

1 annen ulykke med 1 drept

Et spesielt oppsving har det vært blant myke trafikanter, idet sju fotgjengere og syklister mistet livet i Midt-Norge i fjor.