Innvandrerne er overrepresentert i koronaen - Inderøy-politikeren har en anelse om hvorfor og en idé til bedring

foto