For ett år siden utelukket ikke rektor SteinarNebb ved Høgskolen i Nord-Trøndelag en framtidig administrativ sammenslåing medHøgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). Men primært ønsker HiNT å bestå som enselvstendig høgskole som i dag.

Kan legge ned studiesteder

Denne uka la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fram en syvpunktsplan for hvordan den nye regjeringen skal heve kvaliteten innenfor høyere utdanning og forskning. Her ønsker han seg færre institusjoner og færre utdanningsløp innenfor høyere utdanning.

– Det kan være at vi går mer aktivt inn og styrer strukturen. Vi kommer ikke til å styre hvilken master et universitet oppretter, men vi har mulighet til å gå inn og pålegge folk å slå seg sammen administrativt. Og vi har mulighet til å legge ned studiesteder, sier kunnskapsministeren til studentavisa Universitas.

Hint er viktig for Nord-Trøndelag

Motstanderne av skolesammenslåinger peker på at kvalitet ikke er det eneste som bør telle. Høgskolene i distriktene rekrutterer nemlig i stor grad fra egne regioner og er svært viktige for å levere arbeidskraft til nærmiljøene.

– Vi er en distriktshøgskole, og har fire campuser rundt i Nord-Trøndelag. Jeg tror det kan føre til at flere tar høgskoleskoleutdanning når de kan ta det nære hjemstedet, sier han til Universitas. Han peker dessuten på at færre studenter per ansatt fører til tettere oppfølging.