– Vi har nådd en topp i dette århundret og tendensen viser atsykdommen øker i takt med innvandringen, sier Thor Naustdal til Trønder-Avisa.Naustdal er lungemedisiner ved Sykehuset Levanger.

Få nordmenn

Vi må helt tilbake til 1982 for å finne like mange tilfeller avtuberkulose. Ingen norske statsborgere har utviklet sykdommen i perioden 2011-2013i Nord-Trøndelag. I 2011 fikk åtte nordmenn behandling og i 2010 fikk 10behandling.

Tvungen behandling

– Resistente bakterier utvikles når et behandlingsløp ikkefullføres. I utviklingsland er dette et stort problem fordi man ikke harøkonomi til å gi fulle kurer, sier Naustdal.