– Vi hadde noen fra Tyskland som ville ha klubb og duppe. Det gikk ikke så veldig bra