Merkelige hendelser ved Verdalsklinikken blir politisk sak