Har brukt Helseplattformen i fem måneder - begynner å angre seg