Tillitsvalgte krever nå at flere helsetopper må gå