Minneord: Vi fann tonen med ein gong og knytte eit nært venskap