Mister jord på grunn av gangveiutbygging: Ønsker å ta vekk olderskog for å nydyrke

foto