Råder nabokommunen til å droppe Helseplattformen for godt