Full alarm etter brann på sykehuset – akuttposten var stengt i flere timer