Her planlegges næringsareal - det vekker massiv protest fra naboene