Brudd i forhandlinger – over 100 ansatte kan bli tatt ut i streik