Partene i jordbruksoppgjøret går til forhandlinger