Når nordlendingene snakker rett fra levra, må Bjørn Helge (23) be dem lugne ned