Kommunen holder på sitt: Milliongebyret må betales