Det nye ungdomsrådet vil bestå av denne gjengen

foto