Tvinges til å ta ferie på gitte tidspunkt - ber om endring

foto