Hjertelig gjensyn mellom hund og eier: – Jeg er kjempelykkelig