Leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, sekretærer og andre ansatte i spesialist- og primærhelsetjenesten i helseregionen ber helseminister Ingvild Kjerkol gripe inn og stanse det de kaller «videre rasering av helsetjenesten i Midt-Norge».

Mistillit mot ledelse og system

Det gjør de med et opprop og en underskriftsaksjon der de uttrykker manglende tillit til at ledelsen i Helse Midt-Norge med Stig Slørdahl i spissen arbeider til det beste for regionens helsetjeneste. De fremhever også at de ikke har tillit til at ledelsen i Helseplattformen er en troverdig og forsvarlig aktør i den prosessen Helse Midt-Norge er inne i.

– Innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital har satt regionsykehuset vårt i knestående, hevder initiativtakerne til underskriftsaksjonen.

De mener pasientsikkerheten er truet, at kapasiteten er betydelig redusert og at de ansatte er utslitt og økonomien skakkjørt.

Møre og Romsdal ville vente - får ikke

Styret i Helse Møre og Romsdal gikk for to uker siden inn for å utsette videre utrulling av Helseplattformen, begrunnet med å ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig drift ved sykehusene i fylket.

Sist uke vedtok ledelsen i Helse Midt-Norge imidlertid å se bort fra anbefalingen og trumfe gjennom videre utrulling også i sykehusene i Møre og Romsdal.

– Ledelsen i Helse Midt-Norge og kommunale aktører har sterke eierinteresser i Helseplattformen. Sammen med Helseplattformen AS driver de ensidig og feilaktig informasjonsspredning, samtidig som prøver å kneble motstand, påstår de helseansatte i oppropet.

Dobbeltrolle

De påpeker også det de mener er en uheldig dobbeltrolle - når styreleder i Helseplattformen Ingvill Kvernmo også er direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge.

– Hun skal altså sikre at Helse Midt-Norge får det de bestiller fra Helseplattformen samtidig som hun er styreleder for Helseplattformen - som skal sørge for leveransene, forklarer initiativtakerne.

Oppropet er initiert av åtte ansatte ved St. Olavs hospital (Julie Bjerke, Kristin Helset, Monica Jernberg Engstrøm, Ingrid Volløuhaug, Trond Nordseth, Martin Altreuter, Mie Cappelen Skovholt og Berit Granaunet), tre ansatte i Helse Nord-Trøndelag (Jonas Nesse, Håvard Christian Hagen og Fredrik Selvarasa) og ni ansatte i Helse Møre og Romsdal (Anna Ulstein Guldal, Hilde Hellebust Haaland, Eva Rice, Ralph Herter, Lina Rossland, Anne-Mari Holte Flusund, Lars Gunnar Aabak Angvik, Helge Wangberg og Magne Martin Røkkum).

Underskriftsaksjonen ble lagt ut på nettet søndag 17. desember, og den første dagen ble den signert av 294 personer. Mandag kom det til 948 nye underskrifter, og ved elleve-tiden tirsdag formiddag var det litt over to hundre nye navn på den.