Her slipper vukubyggen løs jubelen på Sydpolen

foto