foto
Det er slik vi ser henne når hun er på jobb på Rinnleiret. Godt gjemt bak smittevernutstyret.

Mange kjenner henne bare slik - vi har møtt kvinnen bak maska