Av: Jørgen Haug

Politiet etterlyser eier av en slik i Levanger

foto
Omtrent slik skal kajakken se ut, ifølge illustrasjonen til politiet. Det er nærliggende å tro at åren er litt annerledes, da politiet har tegnet en kano-åre. Foto: Politiets Twitterkonto