Av:
  • Anders Vinje

169 årsverk ved Scandic i Midt-Norge blir kuttet