Tirsdag denne uka ble det satt opp to nye containere for glass-og metallemballasje på Moan. Disse gjemmer avfallet et par meter under bakken.

Tømmes fra bunnen

Det nye returpunktet for glass- og metallemballasje er plassertved parkeringen til Coop Extra. Over bakken synes kun to lave metallenheter meden innkastluke. Det vi ikke ser, er de to store containerne på nesten 5kubikkmeter hver som befinner seg under bakkenivå. Det er altså plass til myeglass- og metallemballasje her selv om det ikke ser slik ut. Containerne tømmesfra bunnen med en spesialbil.

– Innherred  Renovasjon satsersterkt på slike nedgravde containere både i boligområder og på offentlige returpunkter, forteller informasjonsmedarbeider Øyfrid S.Knudsen ved Innherred renovasjon.

– De gir et mye mer estetisk inntrykk, det er plassbesparende,ryddigere og gir mindre lukt, sier hun.

Første i Levanger

Dette er det første returpunktet i Levanger som tar i bruk slikecontainere. Knudsen forteller at de de tidligere brukte containerne for glass-og metallemballasje som står på Moan vil bli fjernet innen kort tid nå som detnye punktet er i bruk.