Innvalgt i Elevorganisasjonen

Mathea Bye og Mia Sveberg Larsen fra henholdsvis Verdal og Levanger er begge innvalgt i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelags nye fylkesstyre. Bildet er tatt under en tidligere anledning.