Flom og nedbør skaper fortsatt problemer flere steder

foto