Her vil han bygge et nytt og verdensledende senter - vil skape lokale arbeidsplasser og gi ringvirkninger

foto