Kommunen brøt krav om smittevern på byggeplass

foto