Norske Skog selger innkjøpsselskapet Norske Skog Jämtland til svenske Fria Skog. De to selskapene blir slått sammen, skriver den svenske avisa Lantbrukets Affärstidning.

Norske Skog låner 250 mill. Bruker utestående kundefordringer ved Norske Skog Skogn som sikkerhet. Selger mest til Norge