En rekke ganger har personer i Stjørdal som utgir seg for å være fra brann- og redningstjenesten, forsøkt å ta seg inn i privathus.

Varabrannsjef Jarle Engan ber folk være forsiktige.

Senest mandag kveld forsøkte noen å ta seg inn i et privathus med påskudd om at de skulle se etter et farlig stoff, opplyser Engan til NTB.

Advarer på Facebook

Brann- og redningstjenesten i Stjørdal gikk derfor ut på Twitter og Facebook med en advarsel.

– Vi vil varsle politiet om bekymringsmeldingen. Vi har tidligere fått lignende tilbakemeldinger. Blant annet har personer flere ganger fulgt etter feierne, returnert til husene og utgitt seg for at de skal gjennomføre en slags etterkontroll av fyringssted, sier Engan.

Se etter ID-kort

Han vil ikke spekulere på hva som kan være bakgrunnen for de falske kontrollene, men oppfordrer folk til å se etter brann- og redningstjenestens logo. Ekte brannmenn og feiere legitimerer seg med ID-kort med bilde fra Stjørdal kommune.