Svært mange av landets ordførere sier nei til regjeringens lovforslag om å la fastleger nekte å henvise kvinner til abort.

I en undersøkelse VG har gjennomført blant landets ordførere har 187 svart på hvordan de stiller seg til det omdiskuterte spørsmålet. 165 av dem sier nei til å gi fastleger adgang til å nekte å gi aborthenvisning, bare ti er positive, mens tolv svarer at de ikke vet.

Kommunene bestemmer

Helseminister Bent Høie (H) sendte lovforslaget ut på høring i forrige uke. Fristen i høringsrunden er satt til 30. april. Høie har fastholdt at det er kommunene selv som skal bestemme om fastlegene får reservasjonsadgang, hvilket er en direkte konsekvens av press fra samarbeidspartiet Kristelig Folkeparti under regjeringsforhandlingene i fjor høst.

Om Høies egne lokalpolitikere er villige til å følge opp regjeringens forslag, er høyst usikkert. 19 av ordførerne som sier blankt nei til å gi fastleger reservasjonsmulighet, er selv Høyre-ordførere, og går dermed mot sitt eget parti.

Storby-nei

Både i Oslo, Bergen, Tromsø og nå også Trondheim sier Høyres egne lokalpolitikere nei til Bent Høies forslag. Torsdag skal bystyret i Trondheim behandle et forslag fra Venstre om å nekte leger i kommunen å reservere seg. Høyre i Trondheim støtter dette forslaget, skriver VG.

– Vi hadde gruppemøte mandag kveld og alle som var der vil stemme nei til reservasjonsrett i Trondheim, sier Høyres gruppeleder Yngve Brox til avisen.