Reidar Kvam har fått godkjent søknad om oppføring av lager for jordbruksrelatert redskap/utstyr på eiendommen 1719/100/5 Augdal.

Lenart Ottoson har fått godkjent søknad om tilbygg til fritidsbolig på eiendommen 1719/247/39 Krønet.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått godkjent sin søknad om oppføring av fuglekikkertårn i Falstadbukta fuglekikkerskjul på eiendommen 1719/156/1.

Hilde Sørmo har fått godkjent søknad om oppføring av generasjonsbolig på eiendommen 1719/119/2 Sørmo.

Ole Ivar Dullum har fått godkjent deling av eiendommen 1719/182/4 Dullumsve.

Søknad om nitrogentank på eiendommen 1719/265/15 er godkjent.

Søknad om oppføring av bod/anneks på eiendommen 1719/3/469 er godkjent.

Søknad om oppføring av flytebrygge på eiendommen 1719/158/3 er godkjent.

Søknad om tilbygg til bolighus på eiendommen 1719/213/13 er godkjent.

Revidert søknad om oppføring av tak over veranda på eiendommen 1719/16/55 er godkjent.

Håkon Fiskviks søknad om endring av gitt tillatelse til tiltak på eiendommen 1719/303/10 er godkjent.

Søknad om riving av naust og bygging av nytt naust på eiendommen 1719/349/1/5 er godkjent.

Søknad om igangsettingstillatelse for flytting av eksisterende telestolpe på eiendommen 1719/37/25 er godkjent.

Soley Einarsdottirs søknad om rehabilitering av skorstein på eiendommen 1719/332/37 på Solbakken vestre er godkjent.

Hilde Sørmo har fått utslippstillatelse for oppføring av generasjonsbolig på eiendommen 1719/119/2 Sørmo.