– Helt umulig å overleve med privat kulturforetak i Levanger, sier sanger og sangpedagog Marte Hjelmbrekke Hveem. I 2009 åpnet hun Martellando i Kirkegata. Her tilbydde hun sangtimer mens Cecilie Andersen underviste i StepUp dansestudio. Av praktiske årsaker flyttet Hveem Martellando til Ulve i 2011. Året etter ble StepUp dansestudio avviklet og nå ser også Hveem seg nødt til å avslutte Martellando.

– I begynnelsen var jeg full av iver og glede. Jeg var optimistisk og trodde dette skulle gå greit, forteller Hveem.

For få og for mange

I 2012 innså hun at hun ikke kunne fortsette lenge med Martellando.

– Jeg har for få elever til å drive på heltid, men for mange til å drive det på deltid, sier Hveem og forteller om skiftende pågang.

– Jeg har hatt to småbarnsavdelinger. Her har det vært alt fra to til 16 påmeldte. Etter hver sluttet jeg helt med småbarn og da var det mistet jeg en del medlemmer, sier Hveem.

Hun har undervist både kor og hatt enkeltundervisning på Martellando.

– I 2012 begynte jeg å jobbe 75 prosent som musikkpedagog på Staupshaugen verksted. Da skviset jeg alt på en dag på Martellando. Etter hvert ble det ikke økonomisk forsvarlig å være borte en held dag fra jobben på Staupshaugen verksted. Nå har jeg jobbet der 100 prosent, pluss at jeg har Martellando, pluss at jeg er eneforsørger for to barn og pluss at jeg jobber med en masteroppgave, forteller Hveem.

Angrer ikke

Til tross for utfordringene ved å være selvstendig næringsdrivende understreker Hveem at hun ikke ville vært erfaringen foruten.

– Jeg er supertakknemlig overfor elever og foreldre som har vært med og gjort dette mulig så langt. Vi hadde en avslutningskonsert tidligere. Det ble en kjempefin konsert og jeg kjente at dette var trist, sier Hveem, som kommer til å savne å undervise elevene.

– Spesielt jentene i tidlig tenåringsalder. De er veldig ivrige og dedikerte, sier Marte Hjelmbrekke Hveem.