Seks av ti trønderske bedrifter mangler fagfolk. Lørdag frir de til mødrene for å snu nedgangen.

foto