Trivsel, snø, pakker og god mat er oppskriften på ei fin jul