Det forteller kommunalsjef Anne Kari Haugdal for velferd i Verdal kommune. (bildet)

– I samhandlingsreformen er det et krav at man fra 1.1.2016 har etablert et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnet rundt. For oss betyr det at vi skal opp med to sengeplasser, og må øke bemanningen med en sykehjemslege, samt på sykepleiersida, sier Haugdal.

Personer med avklarte diagnoser skal dermed ikke trenge å legges inn på sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Haugdal sier kommunen allerede har tilbudet på dagtid, men at det nå skal være operativt døgnet rundt. Kommunen har fått midler fra staten til å innføre tilbudet før 2016.

– Utlysning av sykehjemslegestilling gikk ut før jul. Vi er i gang med intervjuer, og så vil det komme utlysning etter to sykepleierstillinger ganske raskt.