Har ennå ikke nådd målet - derfor kan nytt område bli vernet

foto