Innherreds bilde ble et glimrende eksempel for vegvesenet

foto