Så mange forelegg skrev utrykningspolitiet ut

foto