Elva har begynt å «røre på seg»

På formiddagen så det slik ut i Vuku. Nå har elva begynt å vokse som følge av regn og snøsmeltning. Hvor mye vannet stiger er det ingen som kan si noe sikkert om. Foto: Erlend Aune