Flyttingen hit kan bli utsatt på grunn av koronasmitten