Stiller ut pårørende-bilder i parken. Håper det fjerner tabuer.