Her vil de ha kryss i hver ende

Kommunen tar til orde for helkryss i hver ende av Levanger by. Foto: Anders Vinje