– Man blir på en måte aldri ferdig med brannforebyggende arbeid