De får bygge og bo - se hele oversikten

foto
Knut Snorre Sandnes har fått godkjent søknad om endring av bygg - utvendig fasade, ved Brygga 4. Foto: Tor Ole Ree