– Dette går den veien høna sparker - Ørmelen skole blir på et eller annet tidspunkt lagt ned

foto