Nå er Åge og tjue andre artister klare for Steinkjerfestivalen

foto