Bil kjørte inn i skliende vogntog rett ved E6 - sideveg ble stengt